CONTRACT DE PRESTARI SERVICI PRIN SERVICIUL GREENLIGHT AUTOPIA

Acest Contract de prestări servicii ("Contractul") este încheiat începând cu data primei plăți înregistrate de către:

SC Utopic Touch SRL, cu sediul social la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, scara 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. j40/10795/2019. CIF: 41525830, reprezentată legal prin Administrator Daniel Popa, denumită în continuare "Autopia" sau "Dezvoltatorul",

şi

sau "Utilizatorul" definit ca posesorul contului unic Autopia care a efectuat plata pentru serviciul tip abonament Autopia Greenlight.

Având în vedere că:

Dezvoltatorul a creat și deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra unei aplicații pentru industria auto denumită Autopia ("Aplicația") și dorește să ofere beneficiile Aplicației prin serviciului Greenlight în activitatea de prestări servicii pentru Utilizatorii aplicației,

Utilizatorul dorește să beneficieze de funcțiile și serviciile Aplicației, iar

Părțile sunt profund dedicate pentru a coopera în vederea îmbunătățirii și simplificării operațiunilor survenite prin prestarea serviciilor incluse în abonament prin intermediul Aplicației

PRIN URMARE, PĂRŢILE CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

I. Prestarea serviciului tip abonament Greenlight

I.1. Serviciile

Dezvoltatorul va oferi accesul integrat al Utilizatorului la funcțile Autopia dedicate modului Client (astfel cum sunt detaliate în Anexa nr. 1, parte integrantă a Contractului), și anume (colectiv denumite în cele ce urmează "Serviciile"):

a) pick-up & drop-off
b) 10% discount
c) documents expiration
d) 88-point technical check
e) car accident consultancy
f) ITP free check
g) tyre change
h) tyre hotel
j) road assistance

I.2. Definireaserviciilor

a) Pick-up & Drop-off. Autopia furnizează prin intermediul Aplicației, call center-ului sau alte modalități de comunicare serviciul de ridicare și predare a autoturismului Utilizatorului/Clientului pentru revizii periodice, reparații diverse subansambluri sau orice remediere tehnnică necesară bunei funcționări a autoturismului. Serviciul se poate desfășura de angajați ai societății Utopic Touch SRL sau prin parteneri. Atât angajații Utopic Touch SRL, cât și partenerii colaboratori ai Aplicației sunt instruiți pentru realizarea în deplină siguranță a serviciului de ridicare/predare autoturism, iar Utopic Touch este răspunzătoare pe deplin pentru toate problemele care pot apărea prin derularea serviciului și care țin în mod expres de prestarea serviciului în sine. Reprezentantul Autopia are obligația de a întocmi un proces verbal de predare-primire care va conține următoarele: poze cu autoturismul, numărul de km, evidențierea zgârieturilor (daca există), defecțiuni și orice alt element care poate da naștere unei diferențe de opinii între Prestator și Utilizator. În situația în care service-ul reparator identifică anumite probleme de funcționare sau defecțiuni tehnice la autoturism, clientul are obligația de a le remedia prin intermediul aplicației. În caz contrar, acesta nu mai poate solicita serviciul de ridicare/predare pentru lucrările de reparație sau defecțiuni depistate pentru operațiunile pe care le-a refuzat în mod expres. Scopul acestei clauze este strâns legat de optimizarea fluxurilor de lucru la nivel de serviciu și pentru a evita situațiile în care Utilizatorul solicită în mod abuziv și repetat serviciul de ridicare/predare al autoturismului nerealizând toate operațiunile recomandate de către service-ul reparator.

b) 10% discount. Autopia oferă 10% discount din totalul devizului de plată pentru Utilizatorii serviciului. Afișarea discount-ului va fi vizibilă în aplicația mobilă Autopia. În situația în care Utilizatorul are în contul personal inclusiv sume de bani în wallet-ul digital Autopia, acestea se vor putea utiliza și cumula peste discount-ul acordat prin abonament. Sumele de bani din wallet-ul Autopia se vor putea acumula ca urmare a sistemului de Cash back Autopia sau prin participarea la campaniile de marketing derulate de Dezvoltator.

c) Documents expiration. Autopia furnizează prin intermediul Aplicației o funcționalitatea de tip reminder pentru expirarea documentelor obligatorii și dă posibilitatea utilizatorului pentru a își seta propriile remindere pentru a fi în permanență în contact cu obligațiile legale ale autoturismului, precum și pentru a asigura o mentenanță corespunzătoare. Autopia nu va fi răspunzătoare pentru eventualele bug-uri, defecțiuni ale aplicației sau simplul fapt că Utilizatorul nu este informat de expirarea documentelor: ITP, RCA sau rovinietă. Asigurarea că autoturismul îndeplinește obligațiile legale pentru circularea pe drumurile publice este responsabilitatea integrală a șoferului conform legislației în vigoare, iar Utilizator nu poate imputa transferul de responsabilitate către Autopia. Aplicația are rolul exclusiv de menținerea unui nivel ridicat de informare prin diferite canale de comunicare tip: push notification, notificari in-app, mesaje tip SMS sau notificări prin e-mail.

d) 88-points technical check. Autopia realizează cu ocazia primei solicitări de ridicare a autoturismului o verificare în 88 puncte cu scopul de a construi un plan de mentenanță preventivă. Acest serviciu va oferi Utilizatorului o bună imagine asupra starii tehnice actuale a autoturismului și i se va furniza prin intermediul Aplicației un plan de mentenanță. Comunicarea defecțiunilor va fi făcuta prin intermediul Aplicației în scris și telefonic, daca este cazul. Accesarea serviciului poate fi realizată fără o solicitare expresă a Utilizatorului. În caz contrar, Utilizatorul are obligația de a solicita către personalul Autopia verificarea în 88 puncte a autoturismului înrolat în Autopia.

e) Car accident consultancy. Autopia furnizează în mod gratuit serviciul de consultanță la daune. Desfășurarea serviciului se realizează cu personal propriu Autopia sau prin colaboratori care dețin expertiza necesară. Consultanța la daune conține:

  • i. Suport pentru completarea constatului amiabil
  • ii. Suport pentru identificarea cu acuratețe a vinovatului în cazul unui accident rutier
  • iii. Documentele necesare pentru deschiderea dosarului de dauna
  • iv. Identificarea unui service reparator colaborator cu Autopia
  • v. Delegarea in totalitate a procesului de despăgubire în cazul daunelor RCA cu condiția ca reparația să fie realizată în ecosistemul Autopia
  • vi. Oferirea de mașină la schimb pe perioada reparației în cazul daunelor RCA cu condiția ca reparația să fie realizată în ecosistemul Autopia

f) ITP free check. Autopia furnizează în mod gratuit inspecția tehnică periodică pentru autoturismele până în 12 ani, iar pentru autoturismele mai vechi de 12 ani, se va oferi un discount de 50% față de prețul de listă. În situația în care autoturismul nu îndeplinește condițiile legale pentru a obține inspecția tehnică periodică, utilizatorul are obligația de a remedia probleme tehnice identificate prin intermediul Aplicației Autopia pentru a beneficia de serviciul descris în forma de mai sus.

g) Tyre change. Autopia furnizează serviciul de pick-up & drop-off în mod gratuit pentru schimbul sezonier de anvelope. Frecvența de utilizare al serviciului este de 2 operațiuni pe an.

h) Tyre hotel. Autopia furnizează serviciul de stocare a anvelopelor de schimb în regie proprie sau prin intermediari. Frecvența de utilizare a serviciului este de 2 operațiuni pe an.

i) Road assistance. Autopia furnizează serviciul de asistență rutieră la nivel național prin parteneri. Termenii și condițiile serviciului vor fi furnizate către Utilizator prin intermediul ecosistemului Autopia, iar accesarea propriu-zisă a poliței de asistență rutieră va fi făcută în mod independent de către Utilizator și fără intervenția personalului Autopia. În mod excepțional, Autopia poate veni în ajutorul Utilizatorului pentru a facilita comunicarea între furnizorul de asistență rutieră și Utilizator fără nicio pretenție materială.

I.3. Prestarea Serviciilor. În cadrul prestării Serviciilor, Dezvoltatorul se obligă față de Utilizator:

a) să acționeze prudent şi diligent în îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale contractuale şi în prestarea tuturor Serviciilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Contract;

b) să asigure funcționarea în condiții optime a funcțiilor Aplicației;

c) să remedieze în termen de maxim 5 zile orice deficiență a funcționării Aplicației; în situații excepționale, orice deficiențe vor fi remediate în termen de maxim 15 zile, cu anunțarea în termen de 3 zile a Utilizatorilor despre situația excepțională respectivă;

d) să pună la dispoziția Utilizatorului istoricul tuturor autovehiculelor înregistrate în cadrul Aplicației/istoricul în contul sau personal; e) să colaboreze cu bună-credință cu Utilizatorul în executarea obligațiilor contractuale și să respecte legislația aplicabilă în ceea ce privește prestarea Serviciilor;

I.4. Beneficiarul are următoarele obligații: a) Să achite contravaloarea abonamentului în termenul stabilit contractual, astfel cum este stabilit în cuprinsul art. 2.4 de mai jos.

b) Să pună la dispoziția Aplicației toate datele cu privire la numărul de înmatriculare, istoricul service, seria de șasiu și orice alte date relevante ale autovehiculelor pentru realizarea contului;

c) Să asigure valabilitatea documentelor obligatorii; în situația în care personalul care efectuează serviciul de ridicare/predare al mașinii va fi amendat de către organele de Poliție pentru lipsa unuia dintre documentele obligatorii prevăzute de lege, contravaloarea amenzii va fi suportată integral de către Utilizator;

d) Să pună la dispoziția personalului Autopia informații despre defecțiunile tehnice ale autoturismului care pot conduce către accidente grave precum: defecțiuni la sistemul de frânare, defecțiuni la sistemul de direcție, defecțiuni la sistemul de suspensie, defecțiuni la sistemul de iluminare și alte subansambluri critice și de securitate;

e) Să acționeze cu bună-credință și să respecte toate obligațiile contractuale asumate față de Dezvoltator;

Articolul 2 – PREȚUL SERVICIILOR ȘI DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durată de 1 (un) an. În ipoteza în care niciuna dintre părți nu comunică în scris celeilalte părți că nu dorește prelungirea Contractului cu cel puțin 15 zile anterior expirării duratei Contractului, acesta urmează a fi prelungit succesiv pentru perioade de 1 (un) an.

2.2 Fiecare dintre părți poate denunța Contractul cu un preaviz de 30 de zile, cu excepția situației în care părțile convin asupra unui termen mai scurt, de comun acord.

2.3 Utilizatorul are posibilitatea de achita abonamentul lunar sau anual. i. În situatia în care Utilizatorul optează pentru un abonament cu plată lunară și întrerupe plata recurentă lunară, acesta trebuie sa efectueze plățile aferente lunilor restante pentru a putea accesa din nou serviciile înscrise în prezentul Contract ii. În situația în care utilizatorul întrerupe achitarea abonamentului lunar, contractul se anulează, iar reactivarea lui se poate produce doar în situația în care se achită contravaloarea lunilor rămase;

2.4 Pentru prestarea Serviciilor și oferirea funcțiilor Aplicației definite la punctul 1.1 de mai sus, Utilizatorul va datora un preț disponibil în oferta comercială din Aplicația Autopia, secțiunea Greenlight sau site-ul oficialwww.autopia.ro. Autopia își rezervă dreptul de a modifica prețul abonamentului în orice moment, excepție făcând abonamentele cu plată anuală, unde prestarea serviciilor va fi făcută până la finalul contractului urmând ca noul contract sa fie încheiat cu prețul în vigoare la acea dată.

2.5 Factura fiscală va fi emisă și comunicată în mod automatizat la fiecare plată efectuată în ecosistemul Autopia

2.6 Plățile efectuate în ecosistemul Autopia pentru alte tipuri de servicii disponibile vor face obiectul altor relații comerciale între Dezvoltator și Utilizator. În concret, se vor emite facturi pentru servicii precum: reparatii, constatări, devize de plată, plata asigurării de răspundere civilă obligatorie și altele.

2.7 În cazul unei restituiri de către Dezvoltator a sumei facturate către client, din orice motive (erori în execuție, lipsa identificării defecțiunii reale, defecțiuni ale unei piese aflate în garanție) pe baza furnizării facturii de retur și a dovezii de plată, Aplicația va restitui suma încasată.

Articolul 3 – CONFIDENŢIALITATE

3.1 Informaţii confidenţiale înseamnă şi se referă la orice document şi informaţie cu privire la Apicației și orice informație în legătură cu aceasta, precum şi la orice document şi informaţie legată de funcțiile Aplicației, inclusiv, dar fără a se limita la (i) informaţii cu privire la modul de funcționare, informațiile introduse în cadrul soft-ului Aplicației, informații cu privire design-ul Aplicației (ii) informații financiare și planuri de afaceri cu privire la Părţi; (iii) informaţii cu privire la achiziţiile, vânzările de active sau alte asocieri de afaceri, planificate sau în curs de desfăşurare, ale Părţilor, (iv) secretele comerciale cu privire la Aplicație şi (v) informaţiile tehnice, descoperirile, invenţiile, îmbunătăţirile, tehnicile, procesele, metodele de afaceri, echipamentele, algoritmii, programele de calculator, documentele, formulele şi bazele de date, orice fel de informații cu privire la Aplicație, elementele componente, elementele de funcționalitate sau numele acesteia sau a oricăror funcții/servicii ale aplicației, în fiecare caz cu privire la produsele sau serviciile Părţilor actuale, viitoare sau previzionate ("Informaţiile Confidenţiale").

3.2 Informaţiile Confidenţiale nu vor include informaţiile care (i) sunt sau devin cunoscute unui public larg, în alt mod decât ca urmare a dezvăluirii de către Părţi, (ii) devin disponibile unei Părţi în mod neconfidenţial, din altă sursă decât cealaltă Parte, cu condiţia ca această sursă de dezvăluire să nu fie obligată - cu privire la informaţiile sau documentul în discuţie - printr-un acord de confidenţialitate, (iii) pot fi demonstrate de către o Parte (în baza unei dovezi scrise) că au fost cunoscute de către acea Parte înainte de dezvăluirea acestora de către cealaltă Parte sau (iv) sunt informații larg cunoscute publicului prin modul de utilizare al Aplicației.

3.3 Părţile sunt de acord să nu utilizeze sau folosească altfel, în niciun mod, direct sau indirect, toate sau orice parte din Informaţiile Confidenţiale, exceptând în scopul prestării Serviciilor şi în special, dar fără limitare la caracterul general al celor de mai sus, să nu utilizeze sau să folosească altfel toate sau orice parte din Informaţiile Confidenţiale în orice alt scop decât cel în legătură cu utilizarea Aplicației de către Service în temeiul prezentului Contract.

3.4 Cu excepţia cazului în care acest lucru este impus de lege sau de o hotărâre judecătorească, Părţile sunt obligate să păstreze Informaţiile Confidenţiale strict confidenţiale. Această obligaţie de confidenţialitate va supravieţui pe o perioadă nelimitată ulterior încetării sau expirării Duratei Contractului.

3.5 Dezvoltatorul vor lua toate măsurile organizaționale și tehnice pentru a asigura legalitatea și securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal. Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal se poate consulta pe larg pe adresa:www.autopia.ro/politica-de-confidentialitate

Articolul 4 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1 "Proprietate Intelectuală" înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv dar fără a se limita la drepturi patrimoniale de autor asupra Elementelor de design, drepturi conexe, drepturi de brevet, mărci înregistrate, indicații geografice, desene și modele industriale, modele de utilitate, drepturi sui generis referitoare la baze de date, drepturi referitoare la nume de domenii drepturi referitoare la Informații Confidențiale, precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Dezvoltatorul le deține asupra Aplicației și a oricăror elemente componente ori aflate în conexiune cu Aplicația, pe perioada desfășurării prezentului Contract ("Operele").

4.2 Licența drepturilor de proprietate intelectuală. Dezvoltatorul acordă o licență neexclusivă Utilizatorului asupra Operelor pe perioada prezentului Contract, exclusiv în scopul utilizării Aplicației în desfășurarea obiectului de activitate prevăzut în Contract.

4.3 Utilizatorul nu va avea dreptul să utilizeze Operele în alte scopuri, precum comercializarea/distribuirea gratuită a oricăror servicii specifice Aplicației, a software-ului Aplicației ori a oricăror Informații Confidențiale ori neconfidențiale ori a Drepturilor de Proprietatea Intelectuală în legătură cu Aplicația. Încălcarea prezentei clauze oferă dreptul Dezvoltatorului de a rezilia Contractul fără punere în întârziere și de a recupera orice prejudicii cauzate cu intenție ori din culpă de către Utilizator.

Articolul 5 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1 Contractul va înceta prin in acordul Părţilor;

a) la expirarea Duratei Contractului, în conformitate cu prevederile Articolului 2.1 și 2.2;

b) în ipoteza în care oricare dintre Părți își încalcă obligațiile esențiale ori încalcă repetat obligațiile existente în temeiul prezentului Contract, cealaltă parte va transmite o notificare de punere în întârziere, prin e-mail sau poștă. În ipoteza în care cealaltă nu remediază încălcarea obligațiilor/neexecutarea în termen de 10 zile de la data notificării, cealaltă parte va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract și să solicite repararea tuturor prejudiciilor;

c) Declarația de reziliere trebuie semnată și transmisă prin poștă/e-mail celeilalte părți.